Skip to main content

Kursusdeltagernes fagspecifikke område - mundtligt og skriftligt

Specialsprog og terminologi inden for fagområde
- Mundtligt og skriftligt -

Kursusdeltagernes fagspecifikke område.

Målgruppe:
Personer, der arbejder inden for et bestemt fagområde, og som ønsker sikkerhed i anvendelse af dette områdes fagterminologi.


Kursusmål:
Et eksempel på kursusmål kan være:

 • At kunne kommunikere med sproglig sikkerhed i forbindelse med fagspecifikt område ved møder, samtaler og i forhandlingssituationer.
 • At kunne formulere sig skriftligt med sproglig sikkerhed i forbindelse med et fagspecifikt område.

Efter indledende kompetencetest udarbejdes konkrete mål for undervisningen.


Indhold:
Indholdet kan f. eks. være:

 • Diskussion, debat og samtaletræning i forbindelse med kursusdeltagernes specielle fagområde.
 • Mundtlige referater
 • Præsentationer
 • Gennemgang af deltagernes forskellige kommunikationsformer på skrift
 • Grammatiske og deri syntaktiske muligheder i forbindelse med deltagernes fagområde
 • Tekstgennemgang
 • Træning i anvendelse af terminologi
 • Træning i anvendelse af specielle udtryk og vendinger
 • Ordforrådstræning


Emner:
Tekstvalget baseres på kursusdeltagernes og virksomhedens fagspecifikke materiale.

Ud fra dette trænes f. eks.

 • Arbejdsmarkedsspecifik terminologi
 • Terminologi inden for branche eller sektor
 • Økonomiske og finansielle områder
 • Revision og regnskab
 • Management, ledelse
 • HR
 • IT
 • Juridisk sprog
 • Logistik
 • Politik - nationalt og internationalt
 • Teknisk sprog
 • Forsikringssprog

Træning:
Antal af lektioner, skriftlige opgaver, hyppighed og tidspunkt aftales.

Undervisningen kan foregå fysisk face-to-face eller online.

1- 6 deltagere

Tilmeld infomail