Kursusdeltagernes fagspecifikke område (skriftligt)

Specialsprog og terminologi inden for fagområde
- Skriftligt-

Kursusdeltagernes fagspecifikke område.

Målgruppe:
Personer, der arbejder inden for et bestemt fagområde, og som ønsker sikkerhed i anvendelse af dette områdes fagterminologi.


Kursusmål:
Et eksempel på kursusmål kan være:

 • At kunne formulere sig skriftligt med sproglig sikkerhed i forbindelse med et fagspecifikt område.

Efter indledende kompetencetest udarbejdes konkrete mål for undervisningen.


Indhold:
Indholdet kan f. eks. være:

 • Gennemgang af deltagernes forskellige kommunikationsformer på skrift
 • Grammatiske og deri syntaktiske muligheder i forbindelse med deltagernes fagområde
 • Tekstgennemgang
 • Træning i anvendelse af terminologi
 • Træning i anvendelse af specielle udtryk og vendinger
 • Ordforrådstræning


Emner:
Tekstvalget baseres på kursusdeltagernes og virksomhedens fagspecifikke materiale.

Ud fra dette trænes f. eks.

 • Præsentationer
 • Rapportskrivning
 • Referater
 • Faglige og tekniske beskrivelser
 • Memos

Træning:
Antal af lektioner, skriftlige opgaver, hyppighed og tidspunkt aftales.

1- 6 deltagere