For at kunne levere sprogundervisning med målbare resultater til vores kunder ligger vores fokus på 4 hovedområder:

Undervisere
Vores sprogundervisere har alle en uddannelse fra Business School eller universitetet i det sprog, de underviser i. Desuden har alle et undervisningsteknisk fundament, der gør, at de kan træne, så der læres noget. Derudover bevirker deres erfaring, at de ved, hvor der skal sættes ind, så de sproglige mål nås.

Træningsmetode
Vores træningsmetode er gennem hele processen centreret omkring en solid indlæring med individuel fokus på de mest optimale indlæringsveje og med kontrol undervejs af indlært stof. Det sikrer, at målet nås på den hurtigste og mest effektfulde måde.

Sprogkurser og produktsammensætning
Vi har et varieret udvalg af sprogkurser og en sammensætning af sprogprodukter, der matcher nationale og internationale virksomheders behov for sproglige kompetencer – generelt som fagspecifikt.

Målbarhed og målbare resultater
Vi mener, at effekt og udbytte skal kunne måles. Ved at kunne måle de opnåede resultater giver vi vores kunder en sikkerhed for deres investering - i tid og i økonomi.