Skip to main content

Databeskyttelse

OPLYSNINGER OM PERSONDATA

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og medarbejdere i forbindelse med kundeforhold/ansættelsesforhold hos MASTER-LING CVR 72592611.

Sidst opdateret den 28. februar 2019

Som følge af din aftale og dit engagement med sproghuset accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

 1. Generelt
 2. Personoplysninger
  1. Hvad er personoplysninger?
  2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
  3. Hvad bruger vi personoplysninger til?
  4. Retten til adgang til dine personoplysninger
  5. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
  6. Retten til sletning af dine personoplysninger
  7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
  8. Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
 3. Kontakt

1. GENERELT

Gennem din aftale med sproghuset indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning kaldet GDPR, samt den danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og persondataloven (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. PERSONOPLYSNINGER

1. Hvad er personoplysninger?

Sproghuset beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du ansættes, bestiller sproglig vurdering, undervisning eller andre ydelser. Det er oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde/medarbejder samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med sproghuset består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler, undervisning mv. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i sproghuset eller i et centraliseret IT-dataopbevaringscenter.

Ved ophør som kunde/medarbejder i sproghuset vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

3. Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med sproghuset eller udbetaling af løn.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at sproghuset (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

4. Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde/medarbejder i sproghuset ret til at få sproghusets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til sproghuset.

Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

5. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af sproghuset uden unødig forsinkelse.

6. Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af sproghuset uden unødig forsinkelse, hvis sproghuset ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt sproghuset i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

7. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i sproghuset IT-systemer eller fysisk i aflåst arkiv.

Sproghuset anvender databehandlere og samarbejdet er defineret i en databehandleraftale med den enkelte databehandler. Nuværende databehandlere er TangoTech ApS, one.com og Google.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde eller medarbejder.

8. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret”.

Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig i sproghuset, skal du rette henvendelse til sproghuset på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over sproghusets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:
Datatilsynet - Borgergade 28, 5 - 1300 København K Telefon: 33 19 32 00 E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld infomail