Skip to main content

Undervisere i andre sprog

Vores undervisere, både danske og udenlandske, der underviser i sprogene:

  • Russisk
  • Polsk
  • Portugisisk/brasiliansk
  • Hollandsk
  • Kinesisk
  • Japansk

har i undervisningen ekstraordinær opmærksomhed på kulturforskelle i de respektive lande.

For de fleste sprogområder er det vigtigt, at underviser, ud over at kunne levere en udbyttefuld undervisning med fokus på de aftalte sproglige mål, kan formidle viden om kultur, kulturforskelle, handelskultur, omgangsformer og firmaetikette. Vores undervisere i disse sprog har erfaring i at planlægge og udføre kurser med fokus på netop disse områder.

Tværnationale virksomhedsrelationer kræver oftest grundig indsigt i eksempelvis hierarkiske systemer, viden om beslutningsprocesser, forholdet mellem ledere og medarbejdere, ledelsesstile, omgangstone og vægtningen heraf: formel eller uformel, direkte eller tilbageholdende.

Disse temaer er derfor højt prioriteret i sprogundervisningen.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Tilmeld infomail