Skip to main content

Finansielt engelsk

- Ønsker du at udbygge og finpudse dit sprog – for deltagelse i samtaler og diskussioner om finansielle emner?


Målgruppe:
Personer, der ønsker at opnå større sproglig sikkerhed i anvendelse af termer inden for finansielle områder.


Kursusmål:
At kunne diskutere emner og projekter vedr. den finansielle sektor så deltagelse i møder, forhandlinger og samtaler kan foregå med korrekt sprog.

Der udarbejdes konkrete mål for undervisningen ud fra deltagernes ønsker inden kursusstart


Indhold:
50 % af kurset vil fokusere på deltagernes egne fag- og fokusområder:

  • Dine egne fag- og fokusområder
  • Dine egne præsentationer
  • Din organisations produkter
  • Ordforrådstræning
  • De resterende 50 % vil omhandle mere generelle temaer og emneområder som f. eks.:
  • Finansielle kriser
  • Etik i den finansielle verden
  • Danmark og Euroen
  • Andre aktuelle finansielle emner

Træning:
2 dage = 20 lektioner, fra kl. 9.00 – 16.30 

2 – 12 deltagere

Tilmeld infomail