Dansk grammatik og tegnsætning

- ”Hedder det udfra eller ud fra? Skal kommaet være før eller efter fordi? Hvor mange gange –er skal der på en barber, når der er flere af dem? Hedder det kan køre, han kører og at køre? - eller skal der flere r’er på?””


Målgruppe:
Personer, der arbejder meget på skrift og som ønsker enkle og brugbare regler for dansk retskrivning.


Kursusmål:
At kunne anvende regler for retskrivning på dansk korrekt

Der udarbejdes konkrete mål for træningen inden kursusstart

Indhold:

 • Gennemgang deltagernes tekster
 • Basale grammatiske regler
 • Gennemgang af ordklasser
 • Sætningsopbygning
 • Bøjninger: speciel fokus på. verber, substantiver og adjektiver
 • Et eller flere ord, sammensætninger af ord.
 • Drilske ordpar
 • Regler for tegnsætning - især kommatering
 • Staveregler
 • Formulering og formidling
 • Anvendelige huskeregler
 • Individuelle behov og ønsker
 • Teori
 • Øvelser


Træning:
2 dage = 20 lektioner, fra kl. 9.00 – 16.30

2 – 12 deltagere