Udstationering

- Et træningsforløb i et nyt sprog eller et brush-up-forløb i et sprog, der beherskes allerede

Målgruppe:
Personer, der skal udstationeres og som ønsker at kunne begå sig sprogligt og kulturelt i det ”nye” land eller region helt fra begyndelsen af udstationeringen

Kursusmål:
Et eksempel på kursusmål kan være:

 • At kunne deltage i samtaler i hverdags- og arbejdssammenhænge 
 • At få indsigt og viden om det nye lands kulturelle særegenheder 

Der udarbejdes konkrete mål for undervisningen ved kursusstart.


Indhold:
Indholdet kan være f.eks.:

 • Samtaletræning
 • Udtaletræning
 • Ordforrådstræning
 • Grammatiske øvelser


Emner:
Emner kan være f. eks.:

 • Dagligt forekommende situationer
 • Hverdagsemner
 • Høflighedssituationer
 • Forretningsområder
 • Forretningsetikette
 • Kultur, kulturforskelle og omgangsformer
 • Indsigt i landets eller regionens geografi


Træning:
Lektionsantal, hyppighed og tidspunkt aftales.

For at effekt og udbytte kan blive optimalt, anbefaler vi:

Mindst 60 lektioner for personer, der ikke har kendskab til det nye sprog.

At træningsforløbet fra start er så intensivt som muligt: 1 x 4 lektioner flere gange om ugen

1-6 deltagere