Kursusdeltagernes arbejds- og fokusområde

- Mundtligt og skriftligt -

Kursusdeltagernes arbejds- og fokusområde

Målgruppe:
Personer, der ønsker at nå et bestemt sprogligt mål i forretningssprog i forbindelse med udvalgte arbejds- og fokusområder - både mundtlig og skriftligt.
Personer, der kommunikerer meget på skrift i forbindelse med bl.a. e-mails, brevskrivning og referatskrivning og lignende.


Kursusmål:
Et eksempel på kursusmål kan være:

 • At kunne deltage aktivt i samtaler og møder om forretningsmæssige emner samt vedrørende udvalgte arbejds- og fokusområder
 • At kunne formulere daglige skriftlige beskeder og informationer korrekt

Efter indledende kompetencetest udarbejdes konkrete mål for undervisningen.


Indhold:
Indholdet kan være f. eks.:

 • Samtaletræning
 • Mødesituationer
 • Mundtlige oplæg
 • Ordforrådstræning
 • Anvendelse af udvalgte udtryk og vendinger
 • Grammatikøvelser
 • Skriftlig formulering
 • Tegnsætning, ord, udtryk og vendinger på skrift

Emner:
Tekstvalg og træning tager udgangspunkt i forretningssprog generelt, samt i deltagernes arbejds- og fokusområde.

Emner kan være f. eks.:

 • Kommunikation generelt
 • Aktuel samfundsdebat
 • Aktuelle forretningsområder og erhvervstemaer
 • Temaer fra dagspressen, avisartikler og TV-nyheder
 • Kultur- og omgangsformer
 • Social talk og small talk
 • Brevskrivning, e-mails, referater, memos

Procedure for de skriftlige opgaver:
De skriftlige opgaver løses udover den øvrige face-to-face- undervisning.
Underviser stiller opgaven, og kursusdeltager besvarer opgaven, som sendes til underviser.
Underviser korrigerer og kommenterer opgaven, henviser til grammatikbog og regler og returnerer opgaven til kursusdeltager sammen med ny opgave. Gentagne problematikker tages op i undervisningen.

 

Træning:
Lektionsantal, hyppighed og tidspunkt aftales. 

Forslag: Antal lektioner: Etaper à 30 – 60 lektioner, 1 x 2 eller 1 x 3 lektioner om ugen.
Forslag: Antal skriftlige opgaver: 1 opgave om ugen.

Solo- eller holdundervisning. Hold etableres ud fra deltagernes sproglige udgangspunkt og arbejdsområde.

Undervisningen kan foregå fysisk face-to-face eller online.

1-6 deltagere