SPECIALKURSER (TYPE 3) Forberedelse til Indfødsretsprøven

Kursets indhold

Kurset forbereder deltager på Indfødsretsprøven, som er nødvendig for at opnå dansk statsborgerskab. Vi arbejder med materialet til Indfødsretsprøven og gennemfører drillings og simuleringer af prøven.

Lignende kursus kan afholdes for deltagere, der ønsker at gennemføre Medborgerskabsprøven

Deltagers sproglige udgangspunkt

For deltagere, der allerede taler dansk på niveau B2 eller højere, og som ønsker at bestå Indfødsretsprøven. Du kan læse mere om niveauerne i den Fælles Europæiske Referenceramme.

Sådan foregår det

Undervisningen kan foregå ved fysiske møder på deltagers arbejdsplads eller online via Zoom eller Microsoft Teams.

Lektionsantal aftales, når deltager har gennemført den indledende sprogtest.

Ønsker du at høre mere og/eller deltage på kurset?