Sprogundervisere

Vores styrke

Vores danske og udenlandske sprogundervisere hos MASTER-LING er uddannet fra universitetet eller Business School i det sprog, de underviser i. 

  • De har en solid erfaring i at undervise.   
  • De dækker sprogområdet bredt. 
  • De behersker et eller flere specialområder. 
  • De ved præcis, hvor der skal sættes ind i et træningsforløb, så de aftalte mål nås. 

Vi er kompromisløse i vores valg af sprogundervisere og i de krav, vi stiller til deres faglige baggrund og kunnen.

Alle sprogundervisere går gennem særlige sprogfaglige og undervisningstekniske tests, inden de bliver ansat, og de bliver trænet efterfølgende i MASTER-LINGs træningsmetode.

Underviserne har ofte mange års ansættelse hos MASTER-LING bag sig, og deres deltagelse i vores produktudvikling samt deres fokus på vores kunders ønsker og behov for sproglig kompetance udvikling samt efter- og videreuddannelse er vigtig for at kunne levere solid sprogundervisning, der imødekommer fremtidens sprogbehov. 

Udvikling, mål og resultater nås ved et godt samspil imellem kursusdeltager og sprogunderviser.

Sprogundervisning og forretningsområder

Vi underviser i 14 forskellige sprog på alle sproglige niveauer: 

  • For opnåelse af mundtlige og skriftlige kompetencer. 
  • Fra begynderniveau til forhandlingsniveau. 

Klik på Kurser og læs mere om mulighederne. 

Vores sprogkonsulenter er ansvarlige for at holde MASTER-LING opdateret inden for mange fagområder.

Engelsk, Sprogchef - Merete Jacobsen

Dansk, Sprogchef - Lene Hendel

Engelsk, Sprogchef - Merete Jacobsen

Image
Engelsk er MASTER-LINGs største sprogområde. Vi udfører træningsforløb i generelt tale- og forretningssprog herunder i specielle faglige og tekniske områder. Merete er ansvarlig for, at sprogkurserne i både mundtlig og skriftlig kommunikation samt e-learningforløbene, matcher vores kunders behov.

Baggrund

Merete er uddannet cand.mag. Hun blev en del af MASTER-LING i 1997.

Dansk, Sprogchef - Lene Hendel

Image
Som sprogchef for danskteamet har Lene fokus på koordinering af de forskellige typer for danskundervisning: Dansk som fremmedsprog, skriftlig formidling for danskere, heldagskurser i dansk grammatik og retskrivning samt intensive kurser i forbindelse med indstationeringer.

Baggrund

Lene er uddannet korrespondent i engelsk og italiensk og har efterfølgende taget en master i dansk som andetsprog. Hun har desuden en diplomuddannelse i læsning og skrivning for voksne.

Lene blev en del af MASTER-LINGs team i 2015.

Romanske sprog, Sprogchef - Marianne Brofald

Tysk, Sprogchef - Birgit Kastberg

Romanske sprog, Sprogchef - Marianne Brofald

Image
Vores sprogkurser i de romanske sprog – fransk, spansk, italiensk og portugisisk – tilrettelægges oftest som intensive kurser, så sproget hurtigt kan blive funktionelt i forbindelse med forestående forretningsrejser, salgsfremstød eller udstationeringer. Som sprogchef har Marianne ansvar for at koordinere den udvikling og planlægning, der hele tiden foregår i sproggruppen, således at træningen forbliver effektiv og rettet mod kundens målsætning for kompetenceudvikling.

Baggrund

Marianne er uddannet cand.phil. og har i en lang årrække boet i Luxembourg og været tilknyttet både Europaparlamentet og Europakommissionen. 

Marianne blev en del af MASTER-LINGs team i 1996

Tysk, Sprogchef - Birgit Kastberg

Image
I de tyske træningsforløb lægger Birgit vægt på praktiske kommunikationsstrategier, herunder omgangsformer, firmaetikette og kulturforskelle samt på Tysklands aktuelle sociale, politiske og økonomiske situation.

Baggrund

Birgit er uddannet cand.mag. og merkonom i international markedsføring, og har suppleret med en Master i IT, sprog og læring. 

Birgit blev en del af MASTER-LINGs team i 1990.

Svensk, Sprogchef - Gunnel Munck

Hollandsk, Sprogchef - Mirjam van Raamsdonk

Svensk, Sprogchef - Gunnel Munck

Image
Som sprogchef for svensk og som sproglig rådgiver for de virksomheder, der arbejder på både svensk og på dansk har Gunnel særligt fokus på sproglige, kulturelle og forretningsmæssigt forskelle og ligheder mellem Sverige og Danmark.

Baggrund

Gunnel er uddannet lærer i Sverige og i Danmark og har specialiseret sig i svenskundervisning med særligt fokus på personer med et skandinavisk sprog som udgangspunkt.

Gunnel blev en del af MASTER-LING i 1994.

Hollandsk, Sprogchef - Mirjam van Raamsdonk

Image
Vores kurser i hollandsk er oftest organiseret som intensive kurser med fokus på talt og skrevet hollandsk. Fokus er udstationering til Holland eller forretningsaktivitet med hollandske kunder og samarbejdspartnere. For de kursusdeltagere, der skal arbejde i andre hollandsktalende dele af verden, har vi også meget fokus på forretningskultur og kulturforskelle de pågældende steder.

Baggrund

Mirjam er uddannet folkeskolelærer fra Holland.

Mirjam blev en del af MASTER-LING i 2014

Management - Birgitte Balsløv

Finansielt engelsk, forsikring og pension - Wynn Stewart

Management - Birgitte Balsløv

Image
Birgitte er ansvarlig for at udvikle de sprogkurser, vi udbyder som forberedelse til bl.a. MBA-programmer samt for vores kurser i internationale forhold.

Baggrund

Birgitte er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet og MA fra University of York, England.

Birgitte blev en del af MASTER-LINGs team i 1987.

Finansielt engelsk, forsikring og pension - Wynn Stewart

Image
Wynn er ansvarlig for planlægning og gennemførsel af vores sprogkurser i finansielt engelsk, samt i forsikrings-og pensionssprog på engelsk. Kurserne tilrettelægges med fokus på virksomhedes ønsker, mål for den sproglige kompetendeudvikling samt ud fra deltagernes egne arbejdsområder.

Baggrund

Wynn har en B.A. i engelsk og er uddannet i England og i USA. 

Wynn blev en del af MASTER-LING i 2013.

Præsentationssprog og -teknik på dansk
- Sanne Rossen

Præsentationssprog og -teknik på dansk
- Sanne Rossen

Image
Sanne er ansvarlig for udviklingen af vores sprogkurser i præsentationssprog og -teknik på dansk. Argumentation, retorik, stemmebrug, kommunikation, artikulation og fonetik danner grundlag for træningen på disse kurser.
Deltagerne får sproglige redskaber og teknikker, der fanger og fastholder publikums opmærksomhed.

Baggrund

Sanne er uddannet cand. mag i retorik fra Københavns universitet.

Sanne blev en del af MASTER-LING i 2013.