Tysk

Generelt tale- og forretningssprog på tysk

Fagsprog

Mundtlig kommunikation på tysk

Skriftlig kommunikation på tysk

Banksprog/ Finansielt tysk 

Forsikringstysk

Regnskabs- og revisionstysk

Forhandlingssprog på tysk

Præsentationssprog- og teknik på tysk

Teknisk tysk

Tysk for receptionister

Udstationering 

e-learning

Blended learning

Online