Spansk

Generelt tale- og forretningssprog på spansk

Fagsprog

Mundtlig kommunikation på spansk

Skriftlig kommunikation på spansk

Finansielt spansk

Forsikringsspansk

Regnskabs- og revisionsspansk

Forhandlingssprog på spansk

Spansk for receptionister

Udstationering 

E-learning

Blended learning

Online