Italiensk

Generelt tale- og forretningssprog på italiensk

Fagsprog

Mundtlig kommunikation på italiensk

Skriftlig kommunikation på italiensk

Finansielt italiensk

Forsikringssprog på italiensk

Forhandlingssprog på italiensk

Italiensk for receptionister

Udstationering 

E-learning

Blended learning

Online