Engelsk

Generelt tale- og forretningssprog

Fagsprog

Mundtlig kommunikation på engelsk

Skriftlig kommunikation på englelsk

Banksprog/ finansielt engelsk

Forsikringsengelsk

Farmaceutisk engelsk

Regnskabs- og revisionsengelsk

Forhandlingssprog på engelsk

Præsentationssprog- og teknik på engelsk

Teknisk engelsk

Engelsk for receptionister

Udstationering

E-learning

Blended learning

Online