Oversættelse

Vi oversætter alle former for tekster og dokumenter, både opgaver af meget omfattende karakter samt mindre opgaver – i fagligt og teknisk sprog. Eksempelvis koncernregnskaber, juridiske dokumenter, præsentationer, salgsmateriale og online-tekster.

Vi oversætter også tværsproglige dokumenter. 

Transskription

Vi udfører transskription af alle former for lyddokumenter.