FER: Fælles Europæiske Referenceramme

Hvis det ønskes, konverterer vi dit sproglige kompetenceniveau til FER.


FER er iværksat af  Europarådet med det formål at opnå en fælles reference i forbindelse med vurdering og fastlæggelse af sproglige kompetencer – specielt i europæisk perspektiv.


Ved  FER opnås:

At vurdering og fastsættelse af sproglige kompetencer måles efter samme måleskala og er genkendelig for virksomheder internationalt.

At en person til enhver tid kan have registrering af egne sproglige kompetencer udformet i et europæisk fastlagt og anerkendt system.