Andre sprogprodukter

SPROGLIG VURDERING - OVERSÆTTELSE - TOLKNING - FORBEREDELSE TIL EKSAMEN

Vi udfører et bredt spekter af sprogopgaver for virksomheder i Danmark.

Udover sprogundervisning af både generel og fagspecifik karakter, sproglig kompetence udvikling generelt samt efter- og videreuddannelse udfører vi sproglige rådgivningsopgaver, sprogrevision af virksomhedens skriftlige materiale, vi supporterer virksomheden med etablering af deres sprogpolitik, og vi planlægger og udfører specielle træningsforløb med henblik på beståelse af internationale eksaminer.

Derudover udfører vi sprogtests. Disse foretages både i forbindelse med ansættelser og hos forskellige personalegrupper, der skal mestre et helt fast defineret sprogligt niveau for at kunne bestride specifikke opgaver.