Danskundervisning

Hos MASTER-LING har vi mange års erfaring med at planlægge og gennemføre sprogkurser i dansk for udenlandske medarbejdere, hvad enten de er begyndere, let øvede eller næsten flydende.

Vi tilpasser altid vores danskundervisning til den enkelte kursusdeltagers ønsker og mål for undervisningen.

Et sprogkursus i dansk kan have fokus på helt generelt talesprog eller fokus kan være f.eks. udelukkende på forretningsdansk. Se
Dansk basiskursus
Avanceret dansk
SPECIALKURSER Dansk fagsprog
SPECIALKURSER Forberedelse til PD3
SPECIALKURSER Forberedelse til Indfødsretsprøven
SPECIALKURSER Dansk for dansktalende
Skriftligt dansk med opgaver og sproglig coaching
Skriftligt dansk med opgavepakker og sproglig coaching


Danskundervisningen kan foregå som ene- eller holdundervisning i virksomheden eller i MASTER-LINGs lokaler i Hellerup.

Eksamensforberedelse

Hvis du ønsker danskundervisning med henblik på at bestå en af de officielle danskuddannelser: Danskprøve 1, 2 & 3, eller Studieprøven, tilrettelægger vi undervisningen præcist efter den prøve, du ønsker at bestå. Klik her for mere information

Danskundervisning - online

Vi tilbyder også danskundervisning online via Skype.

Online sprogkurser er ideelt for medarbejdere i udlandet, der ønsker målrettede og personlige sprogkurser, eller medarbejdere, der rejser meget og derfor har svært ved at have regelmæssige møder med en underviser.

Et online sprogkursusforløb kan eventuelt kombineres med fysiske møder med danskunderviseren, hvis dette er muligt.

Et sprogkursus i DANSK hos MASTER-LING giver:

1
Personlig danskundervisning, uanset hvor du er
1
En dedikeret danskunderviser
1
Et individuelt tilrettelagt sprogkursus
1
Effektiv og afvekslende danskundervisning
1
Fleksible mødetider
1
Indsigt i forretnings- og firmakultur i Danmark

Ønsker du at høre mere og/eller deltage på kurset?