FER

- Fælles Europæiske Referenceramme

Hvis det ønskes, konverterer vi dit sproglige kompetenceniveau til FER.

FER er iværksat af Europarådet med det formål at opnå en fælles reference i forbindelse med vurdering og fastlæggelse af sproglige kompetencer – specielt i europæisk perspektiv.

Ved FER opnås:
1
At vurdering og fastsættelse af sproglige kompetencer måles efter samme måleskala og er genkendelig for virksomheder internationalt.
1
At en person til enhver tid kan have registrering af egne sproglige kompetencer udformet i et europæisk fastlagt og anerkendt system.