Kurser

MASTER-LING leverer målrettet, individuelt tilpasset sprogundervisning. Målsætninger for kompetenceudvikling, efteruddannelse eller videreuddannelse udarbejder vi altid i samarbejde med virksomheden og kursusdeltagerne. Når de indledende sprogtest er gennemført, sammensætter vi et forløb, der tager udgangspunkt i seks kursustyper. Ud fra dem tilrettelægger vi sprogundervisningen – i form af enetimer eller i hold med få deltagere – med fokus på at nå de aftalte mål.


Kombination af forskellige sprogkurser
Mål, behov og ønsker for indhold og resultat varierer. Derfor kan de forskellige kursustyper sammensættes efter den enkelte deltagers eller holdets målsætning og derved skabe det optimale træningsforløb. Sprogundervisningen kan foregå som e-learning, face-to-face, blended learning, online m.v.

 
KURSUSTYPER:

TYPE 1: TALE- OG FORRETNINGSSPROG generelt:

Antal deltagere: 1-6 


TYPE 2: FORRETNINGSSPROG med vægt på UDVALGTE EMNER f.eks.:

Antal deltagere: 1-6 

TYPE 2: SKRIFTLIG FORMULERING og FORMIDLING med vægt på udvalgte emner f.eks.:

Antal deltagere: 1-6 


TYPE 3: SPECIALSPROG - mundtlig kommunikation inden for fagområde:


TYPE 3: SPECIALSPROG - skriftlig kommunikation inden for fagområde f. eks.:

Antal deltagere: 1-6  


TYPE 4: FASTE EMNEKURSER - HELDAGSKURSER 

Antal deltagere: 2-12 


TYPE 5: SPROGLIG COACHING v. specifikt fokus og mål

Antal deltagere: 1-4 


TYPE 6: E-LEARNING 

Antal deltagere: 1