Hvad er der sket med det danske sprog?

Af Ingelise Rasmussen, Master-Ling.

- De ska’ ka’ det hele! 

Den sætning hørte jeg forleden på tv, og jeg hører den faktisk ofte. Det fik mig til at tænke på, hvor det danske sprog er på vej hen. Hvad er der sket? Og hvad blev der af infinitivformen kunne

Naturligvis udvikler sproget sig. Det er godt, og det er i vores interesse, at sproget fortsat kan bruges til at udtrykke det, vi ønsker, i en foranderlig verden. Nye ord og vendinger kommer til, andre forsvinder.

Men at gå på kompromis med den grammatiske korrekthed, synes jeg, er ærgerligt. Hvordan skal vi kunne lære vores børn - og de udlændinge, der arbejder i de danske virksomheder, og som skal lære sproget - om dansk grammatik, hvis der ingen faste regler er? Hvis det er ligegyldigt, om vi bruger nutidsformen eller infinitivformen efter et modalverbum som skal?

Journalister og tv-værter har efter min mening et ansvar for at udtrykke sig på korrekt dansk. Jeg ved, det stiller store krav til dem, når de samtidig skal lytte opmærksomt, stille kritiske spørgsmål, se ind i kameraet og smile, mens de taler. Men som sproglige forbilleder har de et ansvar for at tale (grammatisk) korrekt dansk.

Kort sagt: De skal kunne det hele!