Image

Andre ydelser

MASTER-LING planlægger og gennemfører sprogundervisning, der er tilpasset deltagernes sproglige mål, ønsker og behov.

Derudover tilbyder vi:
1
Eksamensforberedelse til for eksempel Danskprøve 1, 2 & 3 eller Studieprøven
1
Sproglig vurdering, der anvendes ved ansættelse af nye medarbejdere eller planlægning af undervisning
1
Oversættelse og transskription
1
Korrekturlæsning
1
Spousecare, en introduktion til dansk kultur for medfølgende ægtefæller