Skip to main content

Værdier

MASTER-LING leverer sprogtræning, sproglig videreuddannelse og kompetenceudvikling til erhvervslivet.

For at opnå de bedste resultater for vores kunder, har vi fokus på fire hovedområder:

Undervisere

Kompetente undervisere er nøglen til effektiv undervisning. Vores danske og udenlandske undervisere har, udover en baggrund fra universitet eller business school, en solid undervisningserfaring. Desuden har de et undervisningsteknisk fundament, der gør, at de kan træne, så der læres noget. Disse faktorer bevirker, at de ved, hvor der skal sættes ind, så de sproglige mål nås.

Træningsmetode og undervisning, der er tilpasset den enkeltes behov

Alle sprogkurser starter med en sprogtest og behovsafdækning, så vi ved, hvilke mål, vi skal arbejde mod. Vores træningsmetode er centreret om fokus på de mest optimale indlæringsveje og med kontrol undervejs af indlært stof. Det sikrer, at målet nås på den hurtigste og mest effektfulde måde.

Målbare resultater

Det er vigtigt for os, at resultaterne af vores sprogundervisning kan måles. Derfor aftaler vi altid sproglige mål, inden sprogkurset starter. Efter kurset kan vi foretage en effektmåling, så virksomheden kan se effekten af sprogundervisningen, og at de aftalte mål blev nået.

Stort udvalg af sprogkurser

Master-Ling tilbyder et varieret udvalg af sprogkurser i en lang række fremmedsprog, blandt andet engelsk, tysk, fransk, spansk, svensk og italiensk samt dansk for udenlandske medarbejdere i Danmark. Vi tilbyder en bred pallette af sprogprodukter, generelle som fagspecifikke, der matcher nationale og internationale virksomheders behov for sproglig videreuddannelse af medarbejderne.

Læs mere om vores sprogkurser her.

Tilmeld infomail