Skip to main content

FER

- Fælles Europæiske Referenceramme

FER er iværksat af Europarådet med det formål at opnå en fælles reference i forbindelse med vurdering og fastlæggelse af sproglige kompetencer.

Beskrivelsen er fælles for alle sprog, der tales i Europa.

Ved FER opnås:

 • At vurdering og fastsættelse af sproglige kompetencer måles efter samme måleskala og er genkendelig for virksomheder internationalt.
 • At en person til enhver tid kan have registrering af egne sproglige kompetencer udformet i et europæisk fastlagt og anerkendt system.

Beskrivelserne er opdelt i tre hovedniveauer:

 • A: Basisniveau
 • B: Mellemniveau
 • C: Avanceret niveau

BASISNIVEAU

A1  
 • Kan både forstå og udtrykke sig på et meget elementært niveau og give simple oplysninger om fx sig selv og egne familie- og arbejdsforhold.
 • Kan fungere nogenlunde i meget elementære dagligdags situationer som indkøb, restaurantbesøg m.m.
 • Kan stille og besvare de mest elementære spørgsmål i basale, dagligdags situationer.
 • Kan læse og skrive enkle sætninger om almindelige dagligdags emner som familieforhold, bolig og fritid, præsentere sig selv og andre, læse fx en almindelig menu og udfylde almindelige formularer fx på hotel eller turistbureau.
A2  
 • Kan forstå simple instruktioner og spørgsmål og kan fungere i nemmere dialoger om dagligdags emner fx på hotel, restaurant, arbejde og i private sammenhænge.
 • Er i stand til at forstå de væsentligste informationer i almindeligt, men langsomt talt sprog.
 • Kan udtrykke sig på et elementært sprog i dagligdags situationer, kan give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige, dagligdagsemner.
 • Kan udtrykke forskellen mellem nutidige, fortidige og fremtidige hændelser.
 • Kan læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster.
 • Kan læse og forstå almindelige formularer, spisekort, køreplaner til tog, bus m.m.

MELLEMNIVEAU

B1  
 • Kan forstå det væsentlige indhold i en almindelig samtale på et naturligt, men langsomt og tydeligt talt standardsprog samt forstå det væsentligste indhold i radio- og tv-udsendelser om almindelige, dagligdags emner.
 • Kan klare sig i de fleste almindelige, dagligdags situationer (smalltalk, arbejde, rejse m.m.) på et forståeligt og rimeligt flydende, men enkelt og ikke helt fejlfrit sprog.
 • Kan agere i en dialog, reagere på spørgsmål og gengive informationer om almindelige dagligdags emner.
 • Kan forstå det væsentligste indhold i autentiske tekster skrevet på et almindeligt niveau om dagligdags emner.
 • Kan læse breve om personlige emner samt forstå de væsentligste udsagn i mere avancerede tekster om mere avancerede emner.
B2  
 • Kan forstå også mere indviklet, men klart struktureret tale og instruktioner på et naturligt standardsprog talt i almindeligt tempo - dog uden alt for komplicerede vendinger og inden for almindelige emner.
 • Kan følge og forstå det væsentlige indhold i tv- og radioudsendelser som fx nyheder eller reportager samt forstå pointen i en film på målsproget.
 • Kan deltage aktivt i diskussioner med indfødte sprogbrugere om almindelige emner og udtrykke sin mening på et nuanceret standardsprog.
 • Kan læse almindelige, skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog.

AVANCERET NIVEAU

C1  
 • Kan forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget. Kan følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget stort set uden besvær.
 • Kan udtrykke sig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog, kan fremlægge sit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til hans/hendes sproglige evner.
 • Kan holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog.
 • Kan læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og kan også forstå mere indviklede detaljer i teksten.
 • Kan tilpasse sin sproglige stil til en given anledning og modtager.
C2  
 • Forstår alt talt sprog - også i film og radioudsendelser - ned til mindste detalje og kan også forstå dialekpræget tale, hvis han/hun får lidt tid til at lytte mig ind i dialekten.
 • Kan deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt, er fortrolig med idiomatiske vendinger og udtrykker sig nuanceret, flydende og fejlfrit.
 • Kan holde oplæg, foredrag m.m. i et struktureret og velformuleret sprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.
 • Kan læse alle former for almindelige tekster uden besvær og kan også forstå meget komplekse tekster og fagsprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.
Tilmeld infomail