Kundeudtalelser

GEIR KRISTENSEN, FIH ERHVERVSBANK A/S: 

Formålet med samarbejdet, vi har haft med MASTER-LING, har været at udvikle en mere sikker sproglig fremførelse af management præsentationer på engelsk. Vi har forbedret niveauet på selve fremførelsen af præsentationen samt evnen til at håndtere indvendinger og spørgsmål fra et panel. Jonathan Poole har været en yderst kompetent underviser og sparingspartner i forløbet. Hans erfaring fra den finansielle sektor har været stærkt bidragende til dette. I en travl hverdag har MASTER-LING udvist den nødvendige fleksibilitet, der har gjort det nemt for os at planlægge forløbet. Vi ser frem til fortsat samarbejde. 


BIRGITTE WERN, SPROGSKOLEN PÅ CHRISTIANSBORG:

I samarbejde med Sprogskolen på Christiansborg har MASTER-LING tilrettelagt og skræddersyet sprogkurser nøje tilpasset Sprogskolens behov. 

Master-Lings sproglærere og administrative personale har udvist stor imødekommenhed og fleksibilitet, og har været i stand til - ofte med meget kort varsel - at imødekomme vore ønsker.

Sproglærerne er udover at være fagligt velfunderede også yderst motiverede og positive i deres tilgang til både selve undervisningens indhold og målsætning og til kursisterne.. Og de er aldrig bange for at påtage sig nye udfordringer.


HELLE BACH JEPPESEN, KURSUSKOORDINATOR,RAMBØLL DANMARK A/S: 

Rambøll har brugt MASTER-LING som leverandør af sprogkurser gennem flere år, fordi det er vigtigt for os, at der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders niveau. De dygtige lærere gør undervisningen både sjov og nærværende. 

Stor fleksibilitet ved sammensætning af kurserne er også vigtigt for os - og den fleksibilitet møder vi hos MASTER-LING. 


ANDERS VOGNSEN, AFDELINGSDIREKTØR, NORDEA:

Vi har i afdelingen modtaget træning i mundtlig og skriftlig engelsk hos MASTER-LING gennem de seneste fire år. Vi har kun ros til MASTER-LING. En af MASTER-LINGs styrker er det koncept, som sprogundervisningen er opbygget efter: Deres indledende testning der rammer plet i kursustagers niveau og kompetencer og undervisningen der derfor kan planlægges fra start med klare og præcise linjer for indhold og mål - både hvad angår eneundervisning og holdundervisning.

Dernæst tages der i undervisningen udgangspunkt i det der foregår i virksomheden og i afdelingerne. Det gør undervisningen nærværende og interessant og bevirker, at vi altid møder motiverede op til undervisningen. Og ikke mindst: der tages kontrol på indlæring undervejs – og både indhold og mål tages op til vurdering undervejs i forløbet. Det er en træningsform, der gør, at vi når de mål, vi har sat. 


OLE HESISLEV, HR DEVELOPMENT MANAGER ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

I Rockwool International A/S gennemfører vi for ledere i nye, operative selskaber en kombineret træning i sprog, produktionsledelse og -teknik ved at sende disse på træning i rutinerede selskaber med optimale produktionsforhold. Ved ophold i Danmark gennemfører MASTER-LING sprogtræningen, som begynder med et intensivt ”sprogbad” og efterfølges af sproglig træning på jobbet i den resterende træningsperiode. Dette har givet meget fine  resultater takket være kvalificerede og motiverede undervisere samt en professionel og fleksibel indstilling til opgavens løsning fra MASTER-LING.