Målbare resultater

Målrettede træningsforløb med fokus på målbare resultater.

Der aftales sproglige mål for alle vores sprogkurser.

Ved at kunne måle de opnåede resultater giver vi vores kunder mulighed for at se deres investering - i tid og i økonomi. 


EffektMåling

  • Hvis du ønsker at se de resultater, du har opnået-
  • Hvis din virksomhed eller afdeling ønsker at se, om deres investering i tid og økonomi matcher de resultater, I har opnået - kan vi måle det i vores EffektMåling.


Ved den indledende kompetencetest tester vi kursusdeltagerens sproglige forudsætninger. Testen giver et præcist billede af, hvor der skal sættes ind for at nå de aftalte mål. Med kvalitetsstyring af alle discipliner i forløbet følger vi processen og arbejder for det optimale udbytte. 

Efter kurset kan vi foretage en afsluttende EffektMåling, som viser de opnåede kompetencer, og om de ønskede resultater blev nået.


EffektMålingen giver dokumentation for resultatet.