Engelsk

  

 • Generelt forretningssprog
 • Skriftlig kommunikation på englelsk
 • Banksprog/ finansielt engelsk
 • Forsikringsengelsk
 • Farmaceutisk engelsk
 • Regnskabs- og revisionsengelsk
 • Forhandlingssprog på engelsk
 • Præsentationssprog- og teknik på engelsk
 • Teknisk engelsk
 • Engelsk for receptionister
 • Udstationering 
 • E-learning
 • Blended learning
 • Online