Kurser

MASTER-LING leverer målrettet, individuelt tilpasset sprogundervisning. Målsætninger for kompetenceudvikling, efteruddannelse eller videreuddannelse udarbejder vi altid i samarbejde med virksomheden og kursusdeltagerne. Når de indledende sprogtest er gennemført, sammensætter vi et forløb, der tager udgangspunkt i seks kursustyper. Ud fra dem tilrettelægger vi sprogundervisningen – i form af enetimer eller i hold med få deltagere – med fokus på at nå de aftalte mål.


Kombination af forskellige sprogkurser
Mål, behov og ønsker for indhold og resultat varierer. Derfor kan de forskellige kursustyper sammensættes efter den enkelte deltagers eller holdets målsætning og derved skabe det optimale træningsforløb. Sprogundervisningen kan foregå som e-learning, face-to-face, blended learning, online m.v.

 
KURSUSTYPER:

TYPE 1: TALE- OG FORRETNINGSSPROG generelt:

• Nyt sprog

• Udstationering

Indstationering 

Antal deltagere: 1-6 


TYPE 2: FORRETNINGSSPROG med vægt på UDVALGTE EMNER f.eks.:

Kursusdeltagernes arbejds- og fokusområde (mundtligt) 

Antal deltagere: 1-6 

TYPE 2: SKRIFTLIG FORMULERING og FORMIDLING med vægt på udvalgte emner f.eks.:

• Kursusdeltagernes arbejds- og fokusområde (skriftlig)

Antal deltagere: 1-6 


TYPE 3: SPECIALSPROG - mundtlig kommunikation inden for fagområde:

• Kursusdeltagernes fagspecifikke områder (mundligt)

Gmat – Graduate Management Admission Test - Eksamensforberedelse 

MBA - Forberedelse 

 

BEC - Business English Certificate - Eksamensforberedelse 


TYPE 3: SPECIALSPROG - skriftlig kommunikation inden for fagområde f. eks.:

• Kursusdeltagernes fagspecifikke område (skriftligt)

Sprogpolitik 

Antal deltagere: 1-6  


TYPE 4: FASTE EMNEKURSER - HELDAGSKURSER 

Præsentationssprog og - teknik på engelsk

• Forhandlingssprog på engelsk

• Finansielt engelsk 

• Servicesprog og gæstemodtagelse - alle sprog 

• Skriftlig kommunikation på engelsk

Engelsk grammatik på skrift 

Skriftlig kommunikation på dansk 

• Dansk grammatik og tegnsætning 

Antal deltagere: 2-12 


TYPE 5: SPROGLIG COACHING v. specifikt fokus og mål

• Sproglig support og træning inden umiddelbart forestående præsentation eller forhandling

Antal deltagere: 1-4 


TYPE 6: E-LEARNING 

Skriftlig formulering 

Virtual Classroom - Mundtlig kommunikation

Virtual Classroom - Mundtlig og skriftlig kommunikation

Antal deltagere: 1