Sprogundervisere

Vores styrke

Vores danske og udenlandske sprogundervisere hos MASTER-LING er uddannet fra universitetet eller Business School i det sprog, de underviser i. 

• De har en solid erfaring i at undervise.   

• De dækker sprogområdet bredt. 

• De behersker et eller flere specialområder. 

• De ved præcis, hvor der skal sættes ind i et træningsforløb, så de aftalte mål nås. 

Vi er kompromisløse i vores valg af sprogundervisere og i de krav, vi stiller til deres faglige baggrund og kunnen.

Alle sprogundervisere går gennem særlige sprogfaglige og undervisningstekniske tests, inden de bliver ansat, og de bliver trænet efterfølgende i MASTER-LINGs træningsmetode.

Underviserne har ofte mange års ansættelse hos MASTER-LING bag sig, og deres deltagelse i vores produktudvikling samt deres fokus på vores kunders ønsker og behov for sproglig kompetance udvikling samt efter- og videreuddannelse er vigtig for at kunne levere solid sprogundervisning, der imødekommer fremtidens sprogbehov. 

Udvikling, mål og resultater nås ved et godt samspil imellem kursusdeltager og sprogunderviser. 


Sprogundervisning og forretningsområder 

Vi underviser i 14 forskellige sprog på alle sproglige niveauer: 

• For opnåelse af mundtlige og skriftlige kompetencer. 

• Fra begynderniveau til forhandlingsniveau. 

Klik på Sprogkurser og læs mere om mulighederne. 


Vores sprogkonsulenter er ansvarlige for at holde MASTER-LING opdateret inden for mange fagområder

Engelsk, Sprogchef - Merete Jacobsen

 

Engelsk er Master-Lings største sprogområde. Vi udfører træningsforløb i generelt tale- og forretningssprog herunder i specielle faglige og tekniske områder. Merete er ansvarlig for, at sprogkurserne i både mundtlig og skriftlig kommunikation samt e-learningforløbene, matcher vores kunders behov. 

Baggrund
Merete er uddannet cand.mag. Hun blev en del af MASTER-LING i 1997. 


Dansk, Sprogchef - Lene Hendel


Som sprogchef for danskteamet har Lene fokus på koordinering af de forskellige typer for danskundervisning: Dansk som fremmedsprog, skriftlig formidling for danskere, heldagskurser i dansk grammatik og retskrivning samt intensive kurser i forbindelse med indstationeringer. 

Baggrund
Lene er uddannet korrespondent i engelsk og italiensk og har efterfølgende taget en master i dansk som andetsprog. Hun har desuden en diplomuddannelse i læsning og skrivning for voksne og blev en del af MASTER-LINGs team i 2015. 


Romanske sprog, Sprogchef - Marianne Brofald

Vores sprogkurser i de romanske sprog – fransk, spansk, italiensk og portugisisk – tilrettelægges oftest som intensive kurser, så sproget hurtigt kan blive funktionelt i forbindelse med forestående forretningsrejser, salgsfremstød eller udstationeringer. Som sprogchef har Marianne ansvar for at koordinere den udvikling og planlægning, der hele tiden foregår i sproggruppen, således at træningen forbliver effektiv og rettet mod kundens målsætning for kompetenceudvikling.

Baggrund
Marianne er uddannet cand.phil. og har i en lang årrække boet i Luxembourg og været tilknyttet både Europaparlamentet og Europakommissionen. 

Marianne blev en del af MASTER-LINGs team i 1996. 


Tysk, Sprogchef - Birgit Kastberg

I de tyske træningsforløb lægger Birgit vægt på praktiske kommunikationsstrategier, herunder omgangsformer, firmaetikette og kulturforskelle samt på Tysklands aktuelle sociale, politiske og økonomiske situation. 

Baggrund
Birgit er uddannet cand.mag. og merkonom i international markedsføring, og har suppleret med en Master i IT, sprog og læring. 

Birgit blev en del af MASTER-LINGs team i 1990. 


Svensk, Sprogchef - Gunnel Munck

Som sprogchef for svensk og som sproglig rådgiver for de virksomheder, der arbejder på både svensk og på dansk har Gunnel særligt fokus på sproglige, kulturelle og forretningsmæssigt forskelle og ligheder mellem Sverige og Danmark.

Baggrund
Gunnel er uddannet lærer i Sverige og i Danmark og har specialiseret sig i svenskundervisning med særligt fokus på personer med et skandinavisk sprog som udgangspunkt. Gunnel blev en del af MASTER-LING i 1994.

Hollandsk, sprogchef, Mirjam van Raamsdonk

Vores kurser i hollandsk er oftest organiseret som intensive kurser med fokus på talt og skrevet hollandsk. Fokus er udstationering til Holland eller forretningsaktivitet med hollandske kunder og samarbejdspartnere. For de kursusdeltagere, der skal arbejde i andre hollandsktalende dele af verden, har vi også meget fokus på forretningskultur og kulturforskelle de pågældende steder.

Baggrund
Mirjam er uddannet folkeskolelærer fra Holland. Hun blev en del af MASTER-LING i 2014.


Management,  Birgitte Balsløv

Birgitte er ansvarlig for at udvikle de sprogkurser, vi udbyder som forberedelse til bl.a. MBA-programmer samt for vores kurser i internationale forhold. 

Baggrund
Birgitte er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet og MA fra University of York, England. Hun blev en del af MASTER-LINGs team i 1987. 


Finansielt engelsk, forsikring og pension,  Wynn Stewart

Wynn er ansvarlig for planlægning og gennemførsel af vores sprogkurser i finansielt engelsk, samt i forsikrings-og pensionssprog på engelsk. Kurserne tilrettelægges med fokus på virksomhedes ønsker, mål for den sproglige kompetendeudvikling samt ud fra deltagernes egne arbejdsområder.

Baggrund
Wynn har en B.A. i engelsk og er uddannet i England og i USA. 

Wynn blev en del af MASTER-LING i 2013. 


Præsentationssprog og – teknik på engelsk, Karina Fogh Holmkjær

Karina er ansvarlig for udvikling og udførelse af vores sprogkurser i præsentationssprog og –teknik på engelsk. Der vil i forløbene være speciel fokus på sprogbrug, intonation, stemmeføring og kropssprog. Samtidig får deltagerne redskaber og teknikker til anvendelse af et vedkommende sprog, der fastholder publikums opmærksomhed. 

Baggrund
Karina er uddannet cand. ling. merc. fra CBS og er derudover statsautoriseret tolk og translatør i engelsk. 

Karina blev en del af Master-Ling i 2012. 


Russisk sprog og forretningskultur, Mads B. Eskildsen

Mads er ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførelse af vores sprogkurser i russisk samt kurser i russisk forretningskultur og i forskellene på russisk og dansk forretnings- og virksomhedskultur. 

Baggrund
Mads er uddannet cand. mag. i russisk fra Københavns Universitet. 

Mads blev en del af MASTER-LING i 2011. 


Præsentationssprog og –teknik på dansk, Sanne Rossen

Sanne er ansvarlig for udviklingen af vores sprogkurser i præsentationssprog og -teknik på dansk. 

Argumentation, retorik, stemmebrug, kommunikation, artikulation og fonetik danner grundlag for træningen på disse kurser. 

Deltagerne får sproglige redskaber og teknikker, der fanger og fastholder publikums opmærksomhed. 

Baggrund
Sanne er uddannet cand. mag i retorik fra Københavns universitet 

Sanne blev en del af MASTER-LING i 2013